مشاوره و برنامه ریزی

مشاوره و برنامه ریزی

مدیتیشن

مدیتیشن

یوگا

یوگا

فروشگاه

فروشگاه

مدیتیشن

مدیتیشن

مدیتیشن

مدیتیشن

pic Yoga

یوگا به شیوه‌ای عمل می‌کند که تمام توجه مان را به سوی فعالیتی هدایت کنیم که بدان مشغولیم

یوگا مثل موسیقی در یک مسیر است؛ هیچ پایانی برای آن وجود ندارد

اطلاعات بیشتر
یوگا برای آزادی است

یوگا برای آزادی است

یوگا کلمه‌ای سنسکریتی؛ زبان باستانی مردم هند است. یوگا به معنای وحدت، یکپاچه‌سازی و یگانگی است. یوگا رویکردی برای سلامتی است که همکاری متوازن سه جزء وجودی انسان یعنی جسم، ذهن و روح را افزایش می‌دهد

توضیحات بیشتر
چرا باید یوگا انجام دهیم؟

چرا باید یوگا انجام دهیم؟

یوگا کلمه‌ای سنسکریتی؛ زبان باستانی مردم هند است. یوگا به معنای وحدت،یکپاچه‌سازی و یگانگی است. یوگا رویکردی برای سلامتی است که همکاری متوازن سه جزء وجودی انسان یعنی جسم، ذهن و روح را افزایش می‌دهد

توضیحات بیشتر

چرا باید یوگا انجام دهیم؟

وقتی نفس خود را فرو می‌برید از خداوند قدرت دریافت می‌کنید و وقتی نفس خود را برمی‌آورید بیانگر خدمتی است که به جهان ارائه می‌دهید

توضیحات بیشتر
چرا باید یوگا انجام دهیم؟
چرا باید یوگا انجام دهیم؟

چرا باید یوگا انجام دهیم؟

وقتی نفس خود را فرو می‌برید از خداوند قدرت دریافت می‌کنید و وقتی نفس خود رابرمی‌آورید بیانگر خدمتی است که به جهان ارائه می‌دهید

توضیحات بیشتر
چرا باید یوگا انجام دهیم؟

چرا باید یوگا انجام دهیم؟

وقتی نفس خود را فرو می‌برید از خداوند قدرت دریافت می‌کنید و وقتی نفس خود رابرمی‌آورید بیانگر خدمتی است که به جهان ارائه می‌دهید

توضیحات بیشتر
مشاهده همه

همین حالا ثبت نام کنید

آرامش را با یوگا ایران زمین تجربه کنید

کلاس ها

کلاس خود را انتخاب و تمرین را شروع کنید

مشاهده کلاس ها

نظرات