روح الهی از طریق طبیعت و مخلوقاتش با ما حرف می زند.
Previn sprit speaks to us through its creatures and through nature

تجربه مهم تر از باور است. به وسیله تجربه می توانیم بفهمیم چه چیز درست و چه چیز نادرست است .
Experience is more important than belief. By experience we can know is true and what is not true

خداجویی نیازمند انضباط است. حقیقت نیازمند انضباط است.
از همان جایی که هستی، شروع کن. با هر آنچه داری آغاز کن .
Start where you are, begin will what you have.

مراقبه یا “مدیتیشن” حقیقی، بازتاب برکات خداوند در زندگی تان می باشد. این عمل چیز پیچیده ای نیست، راه های زیادی برای انجام آن وجود دارد و مطمئناً شما را غنی می سازد.
True contemplation is reflecting on the blessing of God in your life. It’s not complex, there are many to do it, and it certainty will enrich you.

ما ساده ترین و کاربردی ترین زیبایی را همراه با سرور و آرامش با تحول انرژی خلاقه برای بهترین موفقیت شما در زندگی معرفی و تقدیم می کنیم. با سابقه سه دهه (۳۰سال) آموزش Meditation Foundation .

هر آنچه که در زندگی فیزیکی (آسانا یوگا) انجام می دهیم ، درس های کوچکی برای آموزش معنوی ما هستند که باعث می شوند، روزی همکار خداوند شویم .
All the thing we do in the physical life (Yoga Asana) are little lessons for us to lean spiritually, so that someday we become a Co-Worker with GOD

رزومه استاد ممتازی

 • استاد و مدرس راجا یوگا (تکنیکهای برتر ذهنی، مدیتیشن، مراقبه و ….)
 • روان شناسی رفتارشناسی
 • اخذ دکترای افتخاری
 • اخذ گواهینامه باشگاه ورزشی یوگای ایران زمین ممتازی
 • اولین دبیر انجمن یوگای ایران
 • اولین مدیر روابط عمومی انجمن ورزش یوگا در ایران
 • مشاور،مدرس و مربی تکنیک های کاربردی ذهن، بدن، روان، تنفس و روانشناسی کاربردی
 • مشاور، کارشناس در برنامه ریزی و اجرا برنامه های بهداشت روان، قابلیت های ذهنی و جسمی، روحیه سازی جهت بهبود زندگی و سلامتی در شبکه های بین المللی و داخلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • بنیان گذار بنیاد ممتاز ممتازی
 • اخذ گواهینامه داوری یوگا از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران_فدراسیون ورزشهای همگانی
 • گواهینامه داوری بین المللی یوگا از فدراسیون بین المللی یوگا از هند
 • گواهی طب فشاری زیر نظر فدراسیون بین المللی یوگا از هند
 • گواهی اولین کنگره بین المللی مدیتیشن
 • گواهی بین المللی پرانیک شفا(پیشرفته_فیزیوتراپی) از کشور فیلیپین
 • درمان گردرمان گری مقدماتی پرانیک MASTER CHOAKOK SUI
 • گواهینامه اینتکرال یوگا(آسانا، پرانایاما)
 • دوره دست یابی به وحدت با روح برتر
 • مدیر و عضو هیئت پژوهشی انجمن یوگا در ایران
 • گواهینامه پایان دوره کارورزی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی