معرفی باشگاه

  • مرکز رسمی برنامه ریزی تکنیک های کاربردی ذهن، تنفس و تمرکز.
  • مشاوره فردی، خانوادگی، سازمانی و برنامه ریزی باشگاه و مرکز رسمی تکنیک های کاربردی ذهن و بدن.
  • با بیش از ۳۵ سال تجربه و بهره گیری از اساتید مجرب آموزش های روش های مختلف سالم سازی تن، روان و فکر جهت ارتقای کیفیت زندگی مادی و معنوی.
  • باشگاه یوگای ایران زمین ممتازی آماده ی خدمت رسانی به شما در شاخه های تخصصی زیر می باشد:

۱-یوگا

۲-مدیتیشن

۳-مشاوره و برنامه ریزی

۴-روانشناسی کاربردی

۵-پرانایاما و تنفس

۶-تای چی

۷-آیورودا

۸-فنگ شویی

۹-مودرا

۱۰-ماساژ

۱۱-سفرهای معرفت جویانه